Cymerwch ran yn yr 'Arolwg Ffermio Mawr'

 

Rydym wedi lansio'r arolwg llesiant mwyaf erioed yn y sector ffermio. Rydym yn gobeithio casglu 26,000 o ymatebion a fydd yn ein helpu i ddeall yr effeithiau a'r pwysau rydych chi a'ch ffermydd yn eu hwynebu, a sut mae'r rhain yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Helpwch ni i greu darlun mwy mewn 15 munud

Mae'r holiadur ar-lein yn cwmpasu pum maes, a gallwch ei lenwi mewn 15 munud:

  • Amdanoch chi a'ch fferm
  • Eich llesiant a'ch ansawdd bywyd
  • Eich perthnasoedd ag eraill
  • Eich iechyd
  • Eich busnes ffermio

Beth yw ei bwrpas? Bydd y data a gesglir yn ein galluogi ninnau a'n partneriaid ar draws y diwydiant i ddatblygu offer effeithiol a strategaethau cymorth i bobl sy'n ffermio yn y dyfodol.

Pwy all gymryd rhan: Ffermwyr, gweithwyr fferm, eu cymheiriaid, a phlant sy'n oedolion

Pryd: 11 Ionawr - 31 Mawrth 2021

Cymerwch ran nawr a llywio cymorth yn y dyfodol

Cofiwch rannu ar y cyfryngau cymdeithasol #BigFarmingSurvey

 I ofyn am gopi printiedig o'r arolwg, anfonwch e-bost at FarmSurvey@exeter.ac.uk ac ar gyfer unrhyw ymholiadau mwy cyffredinol ynglŷn â'r Arolwg Ffermio Mawr, anfonwch e-bost at research@rabi.org.uk


Gwasanaeth lles meddyliol ar-lein

Mental wellbeing stock image

"Mae iechyd meddwl yn beth cwbl unigol"

Matt Styles